Senojo indėno išmintis

Senojo indėno išmintis

Kartą senasis indėnas atskleidė savo anūkui gyvenimo tiesą.
– Kiekviename žmoguje vyksta kova, labai panaši į dviejų vilkų kovą. Vienas vilkas simbolizuoja nerimą, pyktį, pavydą, gailestį sau, egoizmą, ambicijas, melą… Kitas vilkas – ramybę, taiką, meilę, laimę, viltį, tiesą, gerumą…
Mažasis indėnas, sujaudintas senelio žodžių, akimirkai susimąstė, o po to paklausė:
– O kuris vilkas laimi kovą?
Senasis indėnas vos pastebimai šyptelėjo ir atsakė:
– Visuomet laimi tas vilkas, kurį tu maitini.

Kurį vilką maitinsime šiandien? Tai tik mūsų pasirinkimas.