Apie varles

Apie varles

Kartą dvi varlės įkrito į gilų išdžiūvusį šulinį. Kitos varlės spėjo laiku sustoti ir pasitraukti. Dabar jos tupi ant krašto ir dejuoja, kad dvi įkritusios varlės jau tikrai bus susižeidusios. Viena nusiminusi varlė nė nemėgina išlipti, o kita, sukaupusi jėgas, bando išsilaikyti ant slidžių šulinio sienų ir lėtai ropoja į viršų. Tai matydamos kitos varlės kvaksi, kad ji būtų atsargi, nenuslystų žemyn, kad vis tiek nepajėgs užlipti iki viršaus, nes per daug aukštai. Pamačiusios, kad ši jau beveik užropojo, dar garsiau pradėjo kurkti: „Būk atsargi, tai labai pavojinga, jei dabar nukrisi, tai tikrai ką nors susilaužysi“. Nepaisydama visų kalbų varlė nepaliaujamai tęsė savo kelionę ir pagaliau užsiropštė į viršų. Ji pavargusi, bet labai patenkinta. Kitos varlės nežinojo, kad šioji – kurčia!

Dirk Schmidt


Kaip mes padrąsiname vaiką įveikti sunkumus ir eksperimentuoti? Ar leidžiame vaikui kaupti savo patirtį tokiu būdu, kokiu jis nori, ar tokiu, koks mums atrodo priimtiniausias? Nuolatinis kvaksėjimas vaikui kažko nedaryti gali apsaugoti jį nuo realios grėsmės, bet taip pat atimti tikėjimo savimi galią pačiam įveikti gyvenimo kelyje pasitaikiusias kliūtis.